Medianinntekt

Inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til alle personer er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten. Medianen må ikke forveksles med gjennomsnittet, og når man ser på inntekt er det vanlig å bruke medianen fordi den i mindre grad blir påvirket av ekstremverdier enn det gjennomsnittet blir.