Øverste kvartil

75. prosentil, er inntekten til den personen som befinner seg midt i den øverste halvdelen av fordelingen når inntektene til alle personer er sortert etter størrelse. En fjerdedel vil altså ha en høyere inntekt og tre fjerdedeler vil ha en lavere inntekt.