2G

Grunnbeløpet (G) benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden og justeres hvert år. For inntektsåret 2016 var 2G lik 183 480 kr. I 2011 var det 156 048 kr