Innvandrerbakgrunn

Fellesbetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.