Innvandrerhusholdning

En privathusholdning der alle voksne husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn.