Pleie- og omsorgsarbeidere

Omfatter helse- og sosialfaglige yrker uten krav til høyere utdanning som helsefagarbeidere, hjemmehjelper, barnehage- og skoleassistenter.