Trakassering

I denne artikkelen ser vi kun på seksuell trakassering, og ikke andre former for krenkende adferd som kan omfattes av begrepet trakassering.