Funksjonshemmede

Funksjonshemning kartlegges her via intervju om varige helseproblemer som kan medføre begrensninger i det daglige liv.