Personer uten innvandrerbakgrunn

Personer som hverken er innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre.