Gini-koeffisienten

Gini-koeffisient benyttes for å beskrive ulikheten i fordelingen av en økonomisk variabel, i denne sammenheng månedslønn. Gini-koeffisienten varierer mellom 0 og 1. Verdien 0 innebærer at månedslønna er helt likt fordelt, det vil si at alle har lik månedslønn. Verdien 1 indikerer maksimal ulikhet, med andre ord at all månedslønn tilfaller kun en person.