Yrke

Yrke er i denne sammenhengen basert på en standard betegnet STYRK-08. Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved mange likhetstrekk, danner et yrke.

Yrkesgruppering vil si at en grupperer sammen ensartete arbeidsoppgaver, og at en legger mindre vekt på utdanning, yrkesstatus (lønnstaker/selvstendig) eller næring.