Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Månedslønn er brutto lønn, altså før skatt. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.