Lønn

Lønn er godtgjørelsen man får for utført arbeid i ett ansettelsesforhold. Dette i motsetning til inntekt som kan inkludere lønn fra flere jobber, næringsinntekter, kapitalinntekter og andre overføringer i tillegg til lønn fra ett eller flere arbeidsforhold summert.