Overnattingsdøgn

Overnatting er bare ett av flere tilbud ved sentrene, det gir også rådgivning, dagopphold og tilbud til barn. Overnattingsdøgn er likevel et naturlig sted å starte når man skal se på hvilket forhold det er mellom kostnader og aktivitet.