Innvandrere

Person født i utlandet, med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.