Utenlandskonsum

Med utenlandskonsum menes norske husholdningers utgifter til reise og opphold i utlandet.