Ressursinnsats

Antall timer i uken, som kommunen bruker på tjenesten per individ. Tjenestebrukere med omfattende og sammensatt behovsbilde vil ofte trenge flere personer rundt seg for å utføre tjenesten. I dette tilfellet vil f.eks. 5 timer direkte tid til bruker utført av to personer generere behovet for 4 timer ressursinnsats fra kommunen.