Institusjonstjenester

Inkluderer som regel følgende IPLOS tjenester: avlastning i institusjon, tidsbegrenset opphold – utredning/behandling, tidsbegrenset opphold – habilitering/rehabilitering, tidsbegrenset opphold – annet, langtidsopphold i institusjon.