IPLOS-registeret

Et pseudonymt individbasert sentralt helseregister over brukere og søkere av kommunale omsorgstjenester. Opplysningene i registeret baserer seg på innsendinger av uttrekk fra lokale fagsystemer i kommunene. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for registeret, mens SSB er databehandler.