Volum

Med volumvekst menes endringen av forbruket fra ett år til et annet etter at man har fjernet effekt av prisstigning. Teknisk gjøres dette ved å ta utgangspunkt i forbruket av en bestemt vare eller tjeneste et gitt år og deflatere med prisendringen fra året før eller fra et bestemt referanseår. Da får man uttrykt forbrukstallene i referanseårets priser og kan beregne volumvekst for perioden.