Ordens- og integritetskrenkelse

Lovbruddsgruppen Ordens- og integritetskrenkelse består av lovbruddstypene:

- Offentlig ordenskrenkelse

- Myndighetskrenkelse

- Integritetskrenkelse.