Eiendomsskade

Lovbruddsgruppen Eiendomsskade består av lovbruddstypene:

- Skadeverk (inndelt etter tre nivåer av grovhet)

- Fare for allmennheten ved brann og annen skade.