Eiendomstyveri

Lovbruddsgruppen Eiendomstyveri består av lovbruddstypene:

- Tyveri, i alt (inndelt etter tre nivåer av grovhet og Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy)

- Annen bruk og besittelse av andres eiendel.