Hovedlovbrudd

Hvis straffereaksjonen er gitt for flere lovbrudd, velges ett av lovbruddene som hovedlovbrudd. Dette lovbruddet bestemmer klassifiseringen når straffereaksjonene fordeles etter type lovbrudd. Hovedlovbruddet skal være det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, blant de lovbruddene som inngår i straffereaksjonen. Fra og med 2016-årgangen er informasjonen om alle lovbrudd i saken bedre strukturert i grunnlagsdata enn tidligere og SSB kan selv velge ut hovedlovbruddet (se også tekstboks om nytt register).

Straffede personer med flere reaksjoner i statistikkåret blir gruppert ut fra opplysningene i den saken som har det groveste hovedlovbruddet.