Trafikkovertredelse

Lovbruddsgruppen Trafikkovertredelse består av lovbruddstypene veitrafikkovertredelse og annen transport- og trafikklovgivning.

Ruspåvirket kjøring, også brudd på veitrafikklovens bestemmelser om promillekjøring, inngår som en type i lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd og er ikke inkludert i Trafikkovertredelser.