Rene fraksjoner

Avfall som kan klassifiseres til et bestemt materiale etter standard for avfallsklassifisering.