Hovedtema

Fra og med 2013 er det samlet data om hovedtema for familievernsakene. Det er saksbehandler som velger ut hovedtema i forbindelse med at saken avsluttes. Da oppgir terapeuten hva det har vært mest fokus på i saken sett fra saksbehandlers synspunkt. I utarbeidelsen av kategorier for hovedtemaer er det bl.a. lagt vekt på å ha med barns egne problemstillinger, slik at dette kan velges, i saker hvor barn er deltakere.