Primærklient

Personen som henvender seg først til kontoret, skal registreres som primærklient.