Årsak til å oppsøke familievernkontoret

Etter omleggingen av statistikken i 2013 er antall kategorier for årsak redusert til fire hovedkategorier, basert på hva primærklienten oppgir som grunn til å ta kontakt. I stedet samles det mer detaljert informasjon over det som oppgis som hovedtema for sakene.