Familievernsak

En familievernsak er knyttet opp mot et journalnummer. Det opprettes journalnummer for hver klientenhet familievernet arbeider med. Med klientenhet menes alle de personer som involveres rundt samme problemstilling eller tema, som f.eks. par, familier eller enkeltpersoner/individer.