Behandlingsgrunnlag

Grunnlaget for å låne data slik det er spesifisert i utlånsavtalen for oppdraget. Se også pkt 3 ovenfor.