Fødselskohort

Alle personer som er født samme år.