Utdanningstallene etter innvandrerbakgrunn

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. Se statistikkens nettside for mer informasjon.