SFP-registeret

System for persondata (SFP) består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanning, trygd og andre typer av inntekter.