Ukjent status

Grunner til ukjent status i SFP-registeret, altså at vi ikke vet hvordan personene forsørger seg, kan blant annet være:

- utvandring uten å melde fra til Folkeregisteret

- støtteordninger registreres på en annen person i husholdningen

- noen ordninger er ikke inkludert i datagrunnlaget