Helserelaterte ytelser

Helserelaterte ytelser skal ifølge loven sikre folk inntekt i perioder når de ikke kan forsørge seg selv på grunn av arbeidsuførhet som skyldes sykdom, skade eller lyte. Disse ytelsene inkluderer sykepenger, arbeidsavklaringspenger samt foreløpig eller varig uføretrygd.