Lav utdanning

Lav utdanning omfatter i denne artikkelen ingen utdanning eller grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå.