Museum

Ein permanent, allmennyttig institusjon i samfunnets og samfunnsutviklingas teneste som er open for publikum. Eit museum samlar inn, konserverar, forskar og formidlar og stiller ut materielle og immaterielle kjelder til kunnskap om menneske og miljø for studieformål, utdanning og underhalding.