Bruker sosiale medier

Har brukt sosiale medier i løpet av de siste tre månedene før intervjutidspunktet som var 2. kvartal 2018.