16 og 79 år med inntektsgivende arbeid

Arbeidet minimum 1 time i uka.