Befolkningen mellom 16 og 79 år

Undersøkelsen omfatter alle husholdninger der minst ett medlem er under 75 år.