Sosialhjelp som hovedinntekt

Personer som i løpet av de siste to månedene før registrert søknad ved NAV-kontoret hadde sosialhjelp som sin viktigste kilde til livsopphold. (Kilde: KOSTRA-skjema 11 C, Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad).