Kyotoavtalen

Kyotoavtalen fastset bindande rammer for utslepp av klimagassar som til dømes karbondioksid (CO2).