Eingongsavgifta

Eingongsavgifta blir betalt ved førstegongsregistrering av køyretøy i Det sentrale motorvognregisteret.