Årlig tilvekst

Årlig volumtilvekst av trevirke i stående skog under bark.