Ginikoeffisienten

Ginikoeffisienten et ulikhetsmål der størrelsen på koeffisienten representerer den andelen av totalinntekten som må fordeles for å oppnå full likhet. Ginikoeffisienten kan variere fra 0 (fullstendig likhet) til 1 (maksimal ulikhet).