Andre rentefond

Rentefond som ikke tilfredsstiller de krav som er satt for å kunne bli klassifisert som obligasjonsfond eller pengemarkedsfond, klassifiseres i en egen kategori - andre rentefond.