Kombinasjonsfond

Verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i både rentebærende papirer og aksjer.