Biodrivstoff

CO2-utslipp fra biodrivstoff er i henhold til internasjonale retningslinjer ikke med i denne statistikken. Les mer om Kyotoavtalen og biodrivstoff hos Miljødirektoratet.