Avhengig variabel

Variabelen vi søker å forklare variasjonen i.